slovenski med

Inštalacija slovenski med

Slovenija je dežela čebelarjev in je edina država v EU z avtohtono zaščiteno vrsto čebele.
Prva asociacija, ki jo dobimo ob medu je oblika satovja. Od tod smo izčistili osnovno geometrično obliko - lik šestkotnika. Iz tega osnovnega elementa smo spletli prozorno mrežo iz lesa. Les kot osnovni strukturni material je bil logična izbira, saj je les slovenska strateška surovina.
Prostor v katerega je postavljena inštalacija je v obliki kupole. Tej obliki se tudi prilagaja mreža šestkotnikov in se tako deloma optično zgosti in se s tem še bolj približa videzu satovja.

ArhitekturaSoNo arhitekti
ArhitektiEdvard Blažko, Marko Volk, Nina Tešanović, Samo Radinja
Neto kvadratura20 m2
Leto izvedbe2016

pogled1_view030000 pogled1_view040000 shema slovenski med