Residenz Papillon

Residenz Papillon

 

Sodobno zasnovan stanovanjski kompleks

Mehr

Sodobno zasnovan stanovanjski kompleks

Na predvidenem območju gradnje je sprejet podrobni prostorski načrt za večstanovanjske gradnje, ki so v obsežno razvijajočemu mestu kot je Ajdovščina že nujno potrebni. Na gradbeni parceli se zgradi nov večstanovanjski objekt, etažnosti K (klet) + P (pritličje) + 5 (pet nadstropij), zadnja etaža je terasna etaža. V skupni kletni etaži se nahajajo parkirni, tehnični in servisni prostori. Zgornji del je razdeljen na dve enoti – A in B, ki sta v celoti namenjena stanovanjem. Objekt je torej razdeljen na dve enoti, ki tvorita ločene funkcionalne enote. Skupaj je v večstanovanjskem objektu predvidenih 66 stanovanj. Posamezen volumen je krit z ravno streho, fasada je zaključena s kontaktno fasado v kombinaciji s prezračevano fasado.

Webseite von Kreativna tovarna