Residence Soča

Residence Soča

Arhitektura

Soča, Slovenija

Apartmaji v objemu gora

Poglej več

Apartmaji v objemu gora

V majhni alpski vasi Soča, v bližini Bovca, je postavljeno apartmajsko naselje štirih objektov. Zasnovano je 19 apartmajev s 57 ležišči in ločeno recepcijo. V vseh objektih se pojavlja 5 tipov apartmajev – manjši enoetažni, 3 vrste dvoetažnih in ena vrsta
tri etažnih apartmajev. Vsi objekti so etažnosti P+1+M (pritličje + nadstropje + mansarda).
Na tej lokaciji je včasih stal industrijski objekt, katerega se je po opustitvi odstranilo. Tako je ostal zapuščen prostor, katerega iz ene strani omejuje cesta, z druge obstoječa individualna gradnja ter v ozadju skale gorovja. Ustvarila se je prostorska zasnova štirih nastanitvenih objektov pod strogimi pogoji Triglavskega narodnega parka kot tudi Zavoda za kulturno dediščino. Izbrana lokacija se nahaja znotraj območja razpoznavne arhitekturne tipologije. Prepoznaven je bovški stavbni tip, katerega glavne karakteristike je bilo potrebno ohraniti ter interpretirati z moderno tehnologijo gradnje.
Ohranili smo element ganjka, ki se razprostira v zgornjih etažah po vzdolžnih stranicah objektov – ganjk deluje kot dostop do posameznih nastanitvenih enot oz. kot balkon. V fasadi se je ohranila dvodelnost pri izbiri materialov, pritličje je obdelano z ometom, zgornji dve etaži pa z leseno oblogo. Pri leseni oblogi prevladujejo vertikalni elementi, ki se zgostijo v etaži mansarde in tako poudarijo zatrep. Strehe novih objektov so strme dvokapnice zaključene s čopi, kar še dodatno ponazarja bovško hišo. Okenske odprtine so večinoma manjše ter kvadratne, mansardo osvetljujejo strešna okna. Kritine so sive barve iz vlakno cementnih plošč, značilne romboidne oblike.
Zasnovana konstrukcija objektov je lesena, sestavljena s ploščami iz križno lepljenega lesa (CLT).
Na območju novega apartmajskega naselja je izvedeno več tipov ozelenitev in krajinske ureditve, ki se harmonično povežejo v celoto. V zunanjem tlaku so oblikovani zeleni otočki ali otočki napolnjeni s prodcem, zasajeni z visoko gorskim rastjem. Vse rastline so avtohtone in jih lahko v naravi najdemo v ožji ali širši okolici.
Zgrajeni so nastanitveni objekti, ki kolikor so že tehnično izpopolnjeni, ne podirajo neke usidrane tipologije gradnje in morfologije naselja, ampak v svojem neposrednejšem nagovoru govorijo svojo individualno govorico in v oblikovanju neposredne okolice odgovarjajo sodobnim zahtevam bivanja.

Spletna stran: Kreativna tovarna