Rezidenca Papillon

Rezidenca Papillon

Arhitektura

Ajdovščina, Slovenija

Sodobno zasnovan stanovanjski kompleks

Poglej več

Sodobno zasnovan stanovanjski kompleks

Na predvidenem območju gradnje je sprejet podrobni prostorski načrt za večstanovanjske gradnje, ki so v obsežno razvijajočemu mestu kot je Ajdovščina že nujno potrebni. Na gradbeni parceli se zgradi nov večstanovanjski objekt, etažnosti K (klet) + P (pritličje) + 5 (pet nadstropij), zadnja etaža je terasna etaža. V skupni kletni etaži se nahajajo parkirni, tehnični in servisni prostori. Zgornji del je razdeljen na dve enoti – A in B, ki sta v celoti namenjena stanovanjem. Objekt je torej razdeljen na dve enoti, ki tvorita ločene funkcionalne enote. Skupaj je v večstanovanjskem objektu predvidenih 66 stanovanj. Posamezen volumen je krit z ravno streho, fasada je zaključena s kontaktno fasado v kombinaciji s prezračevano fasado.

Spletna stran: Kreativna tovarna