Vila B

Vila B

Arhitektura

Slovenska obala, Slovenija

Rekonstrukcija in prizidava obstoječega objekta na slovenski obali.

Poglej več

Rekonstrukcija in prizidava obstoječega objekta na slovenski obali.

Obstoječi enostanovanjski objekt je registriran kot kulturni spomenik, katerega videz je potrebno ohraniti v celoti. Je zelo majhne kvadrature, zato mu je bilo potrebno premišljeno dodati nove bivalne površine.
Torej na parceli se obstoječi objekt rekonstruira, obodni zidovi kot tudi fasada ter okenske odprtine se obdržijo. Ob južni in vzhodni fasadni steni se prizida nov prizidek oz. se poveča obseg stanovanjskih površin znotraj istega območja gradbenih parcel. Ta je oblikovan v treh etažah (klet, pritličje in nadstropje) z ravno ozelenjeno streho. Fasada nove prizidave je v večini steklena oz. dovolj anonimna z namenom, da izpostavi oblikovnost osnovnega objekta. Rekonstrukcija obstoječega objekta ter nova prizidava skupaj predstavljata eno stanovanjsko enoto.
Povezave med prostori znotraj obstoječega objekta s prostori nove prizidave so predvideni v nivoju pritličja, kjer so locirani glavni bivalni prostori. V kleti se nahajajo tehnični prostori in prostori za razvedrilo. V nadstropju se nahaja bolj intimni spalni del.
Glavni cilj je bilo oblikovati prizidavo, ki bo oblikovana tako da ne bo razvrednotila kulturno varstvenih elementov obstoječe zazidave. Tako se bo dominantnost obstoječe predmestne meščanske hiše še bolj poudarila. Zunanja podobe prizidave bo moderna in anonimna ter ne bo izstopala iz grajenega okolja in razvrednotila kvalitetnih zgodovinskih značilnosti obstoječe meščanske vile
Pri prizidavi se upoštevajo proporci in oblikovanje obstoječega objekta in ne prevladujejo nad obstoječim volumnom.
Okoli objekta se nahaja park z drevesi, ki so tudi pod zaščito kulturne dediščine. Tega se skoraj v celoti ohrani, kajti pozicija teh dreves definira fluidno obliko nove prizidave.

Spletna stran: Kreativna tovarna