Poslovno stanovanjski objekt Topniška

Poslovno stanovanjski objekt Topniška

Architektur

Ljubljana, Slovenija

Dva nizkoenergijska večstanovanjska objekta na atraktivni lokaciji

Mehr

Dva nizkoenergijska večstanovanjska objekta na atraktivni lokaciji

Na atraktivni lokaciji je predvidena gradnja dveh nizkoenergijskih večstanovanjskih blokov z oskrbovanimi in navadnimi stanovanji z visoko kvaliteto bivanja. Predvidena je elegantna zasnova z visokokakovostnimi materiali. Maksimalna etažnost objektov bo 2K+P+5N – dve kletni etaži ter pritličje in še pet nadstropij. Strehi obeh objektov sta ravni in ekstenzivno ozelenjeni, z minimalnim naklonom za odvodnjavanje. Skupno je načrtovanih 91 stanovanj, 38 navadnih in 53 oskrbovanih.

Osnovni gabarit večjega objekta je v obliki črke U, sestavljen iz treh pravokotnikov, ki so med seboj smiselno zamaknjeni z notranjim atrijem. Del objekta ob Topniški ulici je nižji za tri etaže, v pritlični etaži se nahajajo poslovni prostori. Manjši objekt je pravokoten z eno stranico pod kotom, postavljen na severozahodni del zemljišča.

Webseite von Kreativna tovarna