Razširitev industrijskega kompleksa

Razširitev industrijskega kompleksa

Arhitektura

Slovenija

Idejni koncept oblikovanja fasadnih open in zunanje ureditve

Poglej več

Idejni koncept oblikovanja fasadnih open in zunanje ureditve

Naročnik ima namen v naslednjih letih razširiti svoje obstoječe proizvodno območje in v ta namen zgraditi tri nove objekte, to so glavni objekt, skladiščni objekt in energetski objekt.

Umestitev v prostor in okvirni gabariti objektov so bili že določeni, prav tako tudi tehnološki koncept. Želja investitorja pa je bila, da se na osnovi podanih parametrov predlaga idejno zasnovo zunanjosti novih objektov, vključno z zunanjo ureditvijo območja širitve.

Osnovna ideja konceptualne rešitve je oblačenje volumnov stavb v fasadne opne, kar omogoča poenoten izgled raznolikih industrijskih objektov. Po zgledu poenotenega videza treh novih objektov, se fasadna opna namreč lahko smiselno aplicira tudi na obstoječe objekte ter objekte potencialne širitve območja.

Koncept fasadne opne je zasnovan po načelu trajnostne gradnje, saj je opna perforirana in deluje kot senčilo, hkrati pa še vedno prepušča dovolj svetlobe in omogoča poglede na okolico. Z opno se tako omeji pregrevanje zastekljenih površin in prekomerno rabo energije za ohlajanje delovnih prostorov v poletnem času.

Severna fasada glavnega objekta je ozelenjena s plezalkami. Le-te ustvarjajo zeleno vertikalno zaveso kot odgovor na parkovno ureditev pred njo.

Fasadne opne predvidenih objektov so oblikovane po dveh principih. Na glavnem proizvodnem objektu, kjer se nahaja več zastekljenih površin, je fasadni pas sestavljen iz mreže fasadnih nosilcev, na katere je pritrjen sloj tanjše perforirane mreže. Na pomožnem energetskem in skladiščnem objektu, kjer se nahaja manj zastekljenih površin, pa se fasadna opna spremeni v bolj plastično formo – nagubano oziroma plisirano opno iz tanjše perforirane mreže. Z enovitim materialnim pristopom in dvojno prostorsko dimenzijo fasade lahko že takoj nakažemo funkcijo posameznih objektov znotraj nove ureditve. Primarni fasadni ovoj je tankoslojni omet, ki omogoča različne barvne odtenke in ekonomičnost.

Zunanja ureditev sledi obstoječemu urbanističnemu in arhitekturnemu stanju na lokaciji.

Na vzhodnem delu, ob predvidenem skladiščnem objektu, se nahaja dvorišče za dostavo, vhod in izhod tovornih vozil ter vhod za zaposlene. Med stavbami se nahajajo interne cestne povezave znotraj območja ter površine za pešce. V severnem delu obravnavanega območja, severno od predvidenega proizvodnega objekta, se predvidi parkovna ureditev z avtohtono vegetacijo, sprehajalnimi potmi za aktivno preživljanje odmorov zaposlenih in spremljajočo urbano opremo.

Povezava med glavnim in skladiščnim objektom v obliki zunanjega mostovža omogoča prehodnost transportnih vozil pod njim in se oblikovno navezuje na oba objekta.

Spletna stran: Kreativna tovarna