Vile Bokalce

Vile Bokalce

Arhitektura, Interier

Ljubljana, Slovenija

Vile Bokalce je soseska, ki bo lahko zadovoljila potrebe najzahtevnejših bodočih stanovalcev, ki si želijo urejenega bivanja v sodobni soseski s čudovitimi panoramskimi pogledi na Krim in Barje.

Poglej več

Vile Bokalce je soseska, ki bo lahko zadovoljila potrebe najzahtevnejših bodočih stanovalcev, ki si želijo urejenega bivanja v sodobni soseski s čudovitimi panoramskimi pogledi na Krim in Barje.

Nagnjenost terena in zamiki med objekti omogočajo prebivalcem nemotene poglede mimo sosedov, ki se ustavijo šele na Krimu, hkrati pa imajo možnost uživanja na soncu preko celega dne. Iz ene strani imamo jugozahodno lego in naklon terena, ki omogočata idealno izkoriščanje sončne energije preko celega dneva, na severu pa hrib in gozdni rob, ki varujejo celotno sosesko pred vplivi severnih vetrov.

Predvidena je moderna gradnja z velikimi steklenimi površinami – šest parov enostanovanjskih dvojčkov in devetnajst enostanovanjskih stavb. Stavbe so razperjene v nizih ter se bodo prometno in komunalno navezovale na predvidene interne ceste znotraj soseske. Zaradi konfiguracije terena bodo pritličja na severni strani vkopana, bivalni prostori pa zato orientirani na jug. Etaže nadstropij, bodo pravokotno postavljene na pritlične dele stavb in hkrati ustvarjale nadstrešene površine nad bivalnimi prostori.
Imamo pet tipov stavb – A, B, C, D in E. Osnovne arhitekturne zasnove stavb so po posameznih tipih enake. Glede na določile prostorskega akta so čistih pravokotnih oblik, kjer je pritlični kubus večji in nanj je postavljen manjši nadstropen kubus, ki previseva čez pritličje. Stavbe tipov A in E imajo dostope načrtovane z južne strani, vhode pa v nivoju pritličij. Stavbe tipov B in D imajo dostope načrtovane s severne strani, vhode v stavbe in uvoze v garaže pa v nivoju medetaž. Uvozi v garaže so predvideni kot  tlakovane površine, prav tako dostopi do glavnih vhodov. Večji del posamezne parcele stavbe bo zatravljen. Ob vsaki stavbi je na nivoju terena se nahaja zunanja terasa. Parcele bodo med seboj ločene z živimi mejami.
Za fasade sta predvidena dva različna materiala, material kot so obešene fasadne plošče v svetlih odtenkih v pritlični etaži medtem ko so zgornje etaže predvidene z klasičnimi ometom grobega videza in temnejših sivih odtenkov. Strehe bodo ravne z minimalnim naklonom, zasnovane so kot zelene strehe.
V soseski so predvidena tudi igrišča za otroke in mladostnike, za starejše so predvidene zunanje gibalne naprave, zunanji fitnes ter mini golf. Čudoviti gozd, ki obdaja sosesko pa ponuja neomejene možnosti rekreacije, sprehodov in teka.

 

 

 

Spletna stran: Kreativna tovarna