Hotel Bohinj

Hotel Bohinj

Arhitektura

Bohinj, Slovenija

Pri oblikovanju apartmajskega hotela v kraju kot je Bohinj, smo želeli v največji meri ohraniti enoten, kakovosten odprt prostor in atraktivne značilne poglede obravnavane lokacije.

Poglej več

Pri oblikovanju apartmajskega hotela v kraju kot je Bohinj, smo želeli v največji meri ohraniti enoten, kakovosten odprt prostor in atraktivne značilne poglede obravnavane lokacije.

Izhajali smo iz koncepta enotne zazidane površine, ki se smiselno in izrazito razčleni na štiri vzdolžne, medsebojno usklajene enote. Dalje smo od posameznih členjenih enot odvzemali grajeno maso in tako naredili prostor zelenim površinam in odprli poglede v vse smeri, s poudarki na značilne izjemne naravne vrednote. Posamezne vzdolžne enote se oblikovno in v uporabi materialov zgledujejo po obstoječi grajeni strukturi na območju, materiali pa so v sozvočju z naravo. Parkirna mesta smo skrili pod zemljo, vse izključno z namenom, da bi ostalo čim več prostora za kakovostne odprte zelene površine. Posamezne enote imajo po tri etaže, s tem da je zgornja etaža oblikovana kot mansarda. Apartmaji so različnih velikosti, oblikovani so tudi dupleksi. V kleti je lociran tudi wellness program, ki je neposredno dostopen iz vsake apartmajske enote.
S takšno zasnovo smo zagotovili kakovostne poglede, odmike in razmerje med pozidanim in nepozidanim. Gre za moderno parafrazo tradicionalne gradnje v skladu z obstoječimi stavbami in s tradicionalnimi materiali, ki so izključno naravni (kamen, les), tudi sama nosilna konstrukcija bo lesena. Gre za trajnostno gradnjo z naravnimi materiali.

Spletna stran: Kreativna tovarna