Poslovno znanstveni center

Poslovno znanstveni center

Arhitektura, Interier

Slovenija

Delovno okolje, ki omogoča različne načine dela, inovativnost in možnost mreženja

Poglej več

Delovno okolje, ki omogoča različne načine dela, inovativnost in možnost mreženja

Predvidena je gradnja novega poslovnega, znanstvenega centra, ki je funkcionalno razdeljen na dva dela – tehnološki del ter poslovno upravni del.
Arhitekturno oblikovanje je impresivno, inovativno in prepoznavno. Zasnova je primerna za zaposlene z visoko izobrazbeno strukturo in nudi prijetno delovno okolje, ki omogoča različne načine dela, inovativnost in možnost mreženja. Želena oblika delovnega okolja je ureditev odprtega tipa delovnih mest, ki nudi stik z zunanjostjo in zelenjem.
Osnovna ideja je združitev obeh programskih volumnov v celoto, ki se postopoma znižuje proti parku in glavnemu vhodu v stavbo. Stavba daje občutek, da se kompakten volumen tehnološkega dela preko stopničasto oblikovanega poslovnega dela postopoma zlije s parkovno ureditvijo.
Notranjost pisarn nudi prijetno delovno okolje s pogledi in dostopi na ozelenjene terase in skupni zunanji atrij. Pogledi večine prostorov v stavbi so usmerjeni proti osrednjemu atriju in zelenju, stran od okoliških stavb in hrupa v območju. Rezultat takšne orientacije delovnih mest je občutek sproščenega in prijetnega delovnega okolja. Pogled na stavbo se odpira proti vogalu, kjer je locirana vstopna točka za obiskovalce in zaposlene in le-te povabi v
notranjost atrija, kjer se nahaja glavni vhod v stavbo in kavarna.
Stavba se odpira proti atriju s kavarno ter parkovni ureditvi pred njo in ustvarja kvalitetne zunanje površine za uporabo zaposlenih v celotnem kompleksu.
Parkovna ureditev je zasnovana na rastru tlakovanja, ki posnema osnovno geometrijo stavbe. Kot kontrast ortogonalnosti, so v tlaku umeščena okrogla območja zelenic, na katerih so zasajene grmovnice in drevesa ter postavljene kovinske klopi. Terase na strehah so ozelenjene z manjšimi drevesi in grmovnicami v loncih in koritih, tip in postavitev urbane opreme omogoča prijetno druženje na prostem in odmor oziroma organizacijo skupnih dogodkov.
Raster fasade predvidenega objekta narekuje armirano betonska konstrukcija stavbe. Nosilna konstrukcijska mreža je vidna in tvori okvir, v katerega so umeščena fasadna polnila. Različne potrebe po osvetlitvi in senčenju znotraj stavbe se navzven izrazijo v kompoziciji perforiranih panelov in steklene fasade. Deli, ki potrebujejo manj svetlobe ali več senčenja, imajo znotraj armiranobetonskega rastra navzven potisnjene volumne iz perforirane pločevine. Deli, ki potrebujejo več svetlobe imajo znotraj armiranobetonskega rastra zasteklitev in senčila.

Spletna stran: Kreativna tovarna