Soseska Pod hribom

Soseska Pod hribom

Arhitektura

Ljubljana, Slovenija

Soseska v naravi

Poglej več

Soseska v naravi

Predvidena je postavitev sedmih večstanovanjskih objektov. Ob ulici Pod hribom se nizajo štirje objekti poimenovani
A1, A2, A3 in A4 (iz smeri zahod-vzhod). V enaki smeri ob gozdni meji pa so predvideni še trije objekti poimenovani
B1, B2 in B3. Dovoz in dostop na gradbeno parcelo je lociran na skrajnem SV robu. Iz ulice Pod hribom so tudi
predvideni trije peš dostopi, ki se navezujejo na notranje pešpoti in ploščadi, ki tudi vodijo do posameznih vhodov
stanovanjske objekte.
Glavna nit zasnove je oblikovanje soseske v naravi, kjer so objekti ne le postavljeni ob rob gozda, ampak so tudi
hkrati del gozda. Bodočim stanovalcem bi se tako ponudil neposreden stik z naravo, čim večjo možno intimo hkrati
pa čimvečjo izkoriščenost prometnice na severu. Predstavljena urbanistična zasnova upošteva izhodiščno postavitev
objektov v prostor kot tudi organizacijo dostopov iz ulice. Ohranjajo so velikosti objektov (gabariti so le malenkostno
spremenjeni), ohranja se dostop do etaže kleti, kjer je predvideno parkiranje kot tudi osrednja ploščad med objekti.
Reorganizacija peš dostopov do posameznih vhodov omogoča bolj prefinjeno ločitev med posameznimi stavbami in
s tem tudi večjo prepletenost hortikulturne ureditve med objekti s skupnimi prostori za druženje.
Objekta A3 in B3 imata tako ločen peš dostop do vhoda iz vzhodne strani, kar tudi omogoči nižanje kote priličja teh
dveh objektov za 0,5m. Trije predvideni peš dostopi iz ulice se tako končajo ob vhodih objektov B1, B2 in B3. Z dodatnim
nižanjem objektov pa dosežemo še boljšo prostorsko umestitev v okolico, kjer prevladujejo nižje individualne
stanovanjske hiše. Ob vhodih pod nadstrešnicami in ob slepih fasadah objektov se predvidijo območja za druženje,
sedenje, poležavanje, igro… Ozelenitev območja pa bolj ko se bliža gozdnemu robu postaja vse bolj organsko.
Večje igrišče oz. večje rekreacijske površine so locirane na JV vogalu območja. Namenoma niso drobljene znotraj
soseske, saj se s tem spodbuja druženje stanovalcev in večanje občutka skupnosti oz. socialni povezanosti območja
Zasebne površine predstavljajo zasebni vrtovi in atriji pritličnih stanovanj.

Spletna stran: Kreativna tovarna