Soseska Murva

Soseska Murva

Arhitektura

Šmarje, Slovenija

Stanovanjska soseska Šmarje s 44 stanovanji in poslovnimi prostori

Poglej več

Stanovanjska soseska Šmarje s 44 stanovanji in poslovnimi prostori

V območje, kjer je sprejet podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo, so predvideni štirje stolpiči s tremi etažami. Gre za atraktivno lokacijo, vas Šmarje v občini Koper, kjer pa se ne nahaja veliko objektov takšne velikosti. Zaradi tega je bilo pomembno predvsem oblikovanje objektov, oblikovanje streh ter izbira materialov kot naša arhitekturna interpretacija danega
prostora in umeščanja naselja v okolico. Oblikovali smo sodobne, funkcionalne stanovanjske objekte, ki so subtilno postavljeni
v prostor. Med objekti se pojavijo javni, pol zasebni ter zasebni odprti ambienti s pripadajočo urbano opremo in hortikulturno
ureditvijo danega prostora.
Končni rezultat je tako všečna, sodobna soseska s pridihom kvalitetne primorske arhitekture, ki bo služila kot obogatitev k
obstoječi stanovanjski zazidavi.

Spletna stran: Kreativna tovarna