Villenpark

Villenpark

Arhitektura

Avstrija

Soseska Villenpark je naselje modernih stanovanjskih hiš v naravnem okolju na podeželju na mirni lokaciji v bližini večjega avstrijskega mesta.

Poglej več

Soseska Villenpark je naselje modernih stanovanjskih hiš v naravnem okolju na podeželju na mirni lokaciji v bližini večjega avstrijskega mesta.

Zasnovano je naselje 11 ekskluzivnih hiš oziroma vil s parkovno ureditvijo med drevesi. Na območju obravnavane soseske je bilo potrebno čim bolj ohraniti obstoječa drevesa kot tudi obstoječi robnik ob katerem bi se ustvaril skupen prostor za vse stanovalce. Območje ob ribniku, kjer se tudi nahaja veliki stari hrast bi se namenil rekreaciji in počitku.

Z ulice se uredi dovoz na parcelo, ki se razveje v posamezne dovozne ulice do posameznih objektov. Teren proti jugu rahlo pada, zato tudi objekti sledijo nagibu terena.  Pri postavitev hiš je bilo potrebno zagotoviti atraktivne poglede in zadostne medsebojne odmike. Potrebno se je bilo izogibati medsebojnemu senčenju ter predvideti ustrezno mero zasebnosti. Da bi zagotovili parkovni značaj celotnega naselja, ograje okrog objektov niso predvidene.

Predvideni so trije tipi stanovanjskih objektov – tip A, B in C. Ti trije tipi arhitekturnih zasnov se razlikujejo v različnih stopnjah udobja in velikosti. Hiše so kljub raznolikim oblikovane z usklajeno značilno potezo, ki bi objekte združil v urbanistično celoto.

Volumni stavb morajo so kompaktni z ravno nepohodno streho, dopolnjen s nadstreškom, ki je predviden za dve parkirani vozili. Hiše sobivajo z naravnim okoljem po konceptu samega naselja – vile v parku. Standard predvidenih individualnih hiš ustreza pogojem za nizko energetske objekte, kjer so  uporabljene le trajnostne, “zelene” tehnologije.

Pri vseh tipih hiš je zasnovan odprt in zračen bivalni prostor, ki se odpira na zunanjo teraso, ponekod tudi z zasebnim bazenom in se navezuje na okoliško zunanjo ureditev. Spalni prostori s sanitarijami so locirani v zgornjih etažah. Značilne so čiste elegantne linije ter velike zasteklitve, ki so smotrno oblikovane glede na orientacijo samih objektov.

Cilj razlikovanja stanovanjskih tipov je uravnotežena socialno mešanica, ki zaradi svoje raznolikosti ponuja možnosti v vseh cenovnih kategorijah. Skupni imenovalec prihodnjih prebivalcev mora biti želja po naravnem, ekološkem in zdravem življenju v podeželskem okolju.

Spletna stran: Kreativna tovarna